Колектив клініко-діагностичної лабораторії

 

Завідувач клініко-діагностичною лабораторією Таісова Лариса Вікторівна, лікар-лаборант вищої кваліфікаційної характеристики, стаж роботи 23 роки. Телефон: 056 – 33 -5-12-33 (реєстратура)

 

 

 

 

Лікарі клініко-діагностичної лабораторії:

Кльова Тетяна Володимирівна – біолог, вищої категорії, стаж роботи 22 роки

Казакова Марина Анатоліївна – бактеріолог, 2 категорії, стаж роботи 16 років

Міщенко Ірина Сергіївна – лікар-лаборант, лікар-спеціаліст, стаж роботи 1 рік

Бігдан Валентина Григорівна – лікар-лаборант, вищої категорії, стаж роботи 45 років

На сьогоднішній день пропонується пацієнтам більше 80 найменувань досліджень у різноманітних областях лабораторної діагностики.

Дослідження виконуються на автоматичних аналізаторах, що дає високу якість результатів.

Лабораторія працює цілодобово, виконуються усі необхідні дослідження для УДПВ, стаціонарів, лікарів первинної допомоги. Ці дослідження дають можливість всебічної діагностики для швидкого та якісного встановлення діагнозу, контролю лікування.

ПЕРЕЛІК
досліджень, що проводяться в бак лабораторії

1. На кишкову групу інфекцій (сальмонельоз, дизентерія, ЕПКГ, УMП).
2. Ф-30.
3. Кампілобакгеріоз
4. Ієрсініоз.
5. Дослідження ва харчові токсикоінфекції.
6. Дослідження на крапельну групу інфекцій:

 • дифтерія
 • менінгіт
 • коклюш

7. Дослідження крові на :

 • рикетсії
 • черевний тиф (гемокультура)
 • кров на стерильність
 • кров на парні сироватки.

8. Клініко-діагностичні дослідження на бацилоносійство (будь-який біологічний матеріал – рани, мокроти, сеча, ліквор i т.ін.).
9. Визначення чутливості мікроорганізмів к хіміотерапевтичним препаратам.
10. Санітарна бактеріологія (хірургічне відділення, пологове відділення, BAП, хірургічний к-т, травматологічний к-т, стоматологічний к-т):

 • змиви на стерильність
 • змиви на патогенну флору
 • повітря на патогенну флору та обсемененість
 • якість миття рук медперсоналу
 • носійство співробітників на стафілокок
 • чутливість мікроорганізмів до дезінфектантам та антисептикам
 • визначення контамінації мікрофлорою дезінфектантів, антисептиків, рідкого мила
 • визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків із обіктів навколишнього середовища.

ІІЕРЕЛІК
аналізів, що виконуються в серологічній лабораторії

1. Реакція Васермана (Rw).
2. Мікрореакція преципітації (PMП).
3. Група крові.
4. Резус-фактор.
5. Антитіла.
6. Цитотест на антитіла до ВІЛ %.
7. Підготовка сироватки крові на дослідження на СНІД.
8. Підготовка сироватки крові на дослідження на HBsAg, НCV.
9. Підготовка сироватки крові на ТОRСН-інфекції.

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Визначення загального білка.
2. Визначення С-реактивного білка.
3. Визначення сечовини.
4. Визначення креатиніну.
5. Визначення сечової кислоти.
6. Визначення білірубіну загального та його фракцій.
7. Визначення аламінамінотрансферази.
8. Визначення аспартатамінотрансферази.
9. Визначення загального холестерину, вета-ліпопротеідів.
10. Визначення заліза сироватки крові.
11. Визначення кальцію загального.
12. Визначення протромбінового часу.
13. Визначення фібриногену.
14. Визначення глюкози крові.
15. Визначення альфа-амілази сироватки крові та сечі.
16. Визначення HBsAg.
17. Визначення анти-НСV.
18. Визначення хламідії трахоматіс IgA.
19. Визначення хламідії трахоматіс IgG.
20. Визначення трийодтіронін (Тз).
21. Визначення тироксину (T4)
22. Визначення тироксину вільного (T4 св.).
23. Визначення тіротропного гормону (ТТГ).
24. Визначення антитіл к тіреоглобуліну та тіреопероксидази.

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Дослідження (цитологічні) матеріалу статевих органів.

ПЕРЕЛІК
клінічних лабораторних досліджень, що виконуються в КДЛ

1. Визначення гемоглобіну в крові геміглобінціадним методом (уніфікованим).
2. Підрахунок кількості еритроцитів у камері Горяєва.
3. Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) мікрометодом Панченкова.
4. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів.
5. Морфологічне дослідження формних елементів у крові з диференційним підрахунком
лейкоцитарної формули.
6. Підрахунок кількості тромбоцитів у мазках крові.
7. Підрахунок кількості ретикулоцитів після фарбування бриліанткрезиловим синім.
8. Визначення гематокриту мікрометодом у модифікації Тодорова.
9. Дослідження на малярійні паразити.
10. Якісна проба із сульфосаліциловою кислотою на білок у сечі.
11. Кількісне визначення білка в сечі по методу розведення.
12. Якісна реакція на присутність глюкози в сечі за допомогою «Глюкотеста».
13. Визначення глюкози в сечі глюкозооксидазним методом.
14. Виявлення кетонових тіл у сечі за допомогою експрес-тестів.
15. Визначення кількості формених елементів у 1 мл. сечі по методу Нечипоренко.
16. Визначення числа формених елементів сечі. Проба Каховського-Аддіса.
17. Оцінка концентраційної та видільної функції нирок. Проба Зімницького.
18. Визначення реакцій сечі за допомогою індикатора бром тимолового синього.
19. Визначення в сечі білірубіну. Проба Розіна.
20. Дослідження осаду сечі.
21. Дослідження дуоденального вмісту.
22. Дослідження випітних рідин – ексудатів та транссудатів.
23. Дослідження спинномозкової рідини.
24. Дослідження виділень зі статевих органів.
25. Дослідження на гонококи Нейсера.
26. Дослідження харкотиння.
27. Дослідження на мікобактерії туберкульозу.
28. Лабораторна діагностика кріптоспоридіоза.
29. Лабораторна діагностика пневмоцистозів.
30. Дослідження па демодекозі кліщі.
31. Дослідження калу. Фізичні властивості.
32. Мікроскопічне дослідження калу.
33. Виявлення яєць ентеробіозу у зіскрібках.
34. Виявлення яєць гельмінтів по методу Красільнікова.
35. Виявлення яєць гельмінтів методом збагачення по Фоллебарну.
36. Дослідження на стронгілоідоз по методу Бермана.
37. Дослідження калу на найпростіші.
38. Аналіз калу на приховану кров.
39. Дослідження на наявність протитуберкульозних препаратів в сечі.
40. Визначення тривалості кровотечі по Дуке.
42. Методика цитологічного дослідження на клітини новоутворень.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: