Завідуюча відділенням Чащина Ірина Анатолівна, лікар анестезіолог з вищою категорією. Стаж роботи на посаді – , являється членом спілки анестезіологів Дніпропетровської обл.

Левицький І.О. – лікар анестезіолог з вищою категорією
Юрченко С.В, – лікар анестезіолог з 1 категорією
Шевченко А.В. – лікар анестезіолог з 2 категорією

 • відділення працює в цілодобовому режимі, надаючи допомогу мешканцям м. Першотравенськ, та Петропавівського р-ну
 • у відділенні проведено сучасний ремонт, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам;
 • облаштоване сучасним обладнанням (апарати ШВЛ, монітор пацієнта, кисневі концентратори);

ВПРОВАДЖЕНО:

 • методика тромболізису, була започаткована в 2007 році, та надала змогу зменшити летальність, кількість ускладнень, скоротити терміни перебування у стаціонарі, а також терміни тимчасової втрати працездатності;

 • лікарі використовують методики реґіонарних анестезій, стали використовуватися комбіновані анестезії, такі як, комбінована спінально – епідуральна анестезія з постановою катетера для подальшого оперативного лікування.

 • хворі цілодобово знаходяться під наглядом чергового лікаря-анестезіолога та середнього медичного персоналу, створені палатні пости, що надає змогу швидкого реагування на невідкладний стан пацієнта.

 • для надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда є можливість діагностування ГІМ (ЕКГ-апарати, ехо-кардіограф, пульсоксиметри, монітори пацієнта), та проведення фібринолітичної терапії у випадку неможливості своєчасної доставки пацієнта до реперфузійного центру. Лікарі анестезіологи пройшли навчання з надання невідкладної допомоги при ГІМ.

 • відсоток атестованих лікарів 100%;

ВІДДІЛЕННЯ МАЄ ЗВ’ЯЗОК З:

– клінічною, бактеріологічною, біохімічною лабораторіями;

– рентген кабінетом;

– відділенням функціональної діагностики (ЕКГ, УЗД, фіброгастроскопія, бронхоскопія, колоноскопія, ректороманоскопія, спірографія, пневмотахомітрія);

– фізіотерапевтичним відділенням;

– відділення трансфузіології.

ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ:

Госпіталізація у відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії загального профілю для дорослих, яке має у своєму складі дитячі ліжка, проводиться при розвитку наведених

Гострі розлади дихання:

Задишка з участю допоміжної мускулатури.

Наявність стійкого ціанозу.

Патологічні типи дихання.

Гострі порушення прохідності верхніх дихальних шляхів будь якого походження.

Розвиток пневмотораксу, гідротораксу, гемотораксу.

Стафілококова деструкція легень.

Пневмонія з прогресуючою дихальною недостатністю.

Стенозуючий ларинготрахеобронхіт И-Ш-ІУ ст.

Астматичний статус.

Розлади кровообігу:

Гостра серцево-судинна недостатність.

Гострий тромбоз.

Гострий тромбоз магістральних судин.

Гостра гіповалемія, яка не пов”язана з не припиненою кровотечею.

Шок будь-якої етіології.

Постасистологічний синдром.

Розлади функцій ШКТ:

Гострий діарейний синдром, що супроводжується некомпенсованою гіповлемією.

Стеноз пілоруса з відсутністю пасажу зі шлунка.

Хімічні та термічні пошкодження порожнини рота, горлянки, стравоходу.

Гостра печінкова недостатність будь-якого походження.

Порушення функції нирок:

Гостра ниркова недостатність будь-якої етіології.

Порушення функції центральної нервової системи:

Кома будь-якої етіології.

Судомний статус будь-якої етіології.

Гострий енцефаліт та менінгоенцефаліт з порушенням основних життєвих функцій, у тому числі і менінгококовий.

Ботулізм, правець.

Висхідний та низхідний поліміелорадикулоневрит.

Тяжка ЧМТ.

Хірургічна патологія:

Травма та політравма після хірургічного лікування.

Післяопераційний період, який потребує динамічної корекції порушень фізіологічних функцій.

Для проведення повного та часткового парентерального живлення.

За спеціальними показниками:

Екзогенна інтоксикація будь-якої етіології, в тому числі і без чітких клінічних ознак отруєння та сумнівних анамнестичних даних.

Стан після електротравми.

Стан після утоплення.

Стан після странгуляційної асфіксії.

Гострі розлади терморегуляції:

Гіперпірексія під час лихоманки, стійка до дії жарознижувальних препаратів.

Злоякісна гіпертермія, тепловий удар, теплове виснаження.

Гіпертермія будь-якого характеру.

Гостра ендокринна недостатність, супроводжувана розладами життєво-важливих функцій – дихання, кровообігу та метаболізму.

Госпіталізація дітей у відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії проводиться незалежно від причин, що зумовили розвиток критичного стану дитини, його територіальної незалежності, епідпоказників.

Тривалість перебування у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії визначається періодом часу, потрібним для стійкого відновлення основних фізіологічних параметрів дихання, кровообігу та метаболізму.

Протипоказанням для госпіталізації у відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії є всі інкурабельні стани, що безперспективні для клінічної ремісії.

ПОРЯДОК ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ У ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ:

Після огляду лікаря-анестезіолога приймальному відділенні.

По переводу з іншого відділення після огляду лікаря-анестезіолога.

По переводу з іншого ЛПЗ

ПОКАЗНИКИ ДО НАПРАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ У ОБЛАСНІ ЦЕНТРИ

До лікувальних закладів вищого рівня направляються хворі:

 • Тяжка черепно-мозкова травма.
 • Вторинний гострий менінгоенцефаліт з бульбарними розладами, синдром Ландрі, міастенія.
 • Гострі отруєння тяжкої степені з розвитком гострої дихальної, ниркової та печінкової недостатності.
 • Асматичні стани при бронхіальній астмі.
 • Постгіпоксичні стани (втоплення, повішання, постасистолічний синдром ).
 • Гемотрансфузійні ускладнення.
 • Тяжкі септичні стани у хірургічних хворих та гінекологічних хворих (після попереднього огляду реаніматолога обласної лікарні ім. Мечникова).
 • Анаеробні інфекції.
 • Гостра ниркова недостатність у стадії оліго-анурії будь-якої етіології.
 • Правець.