І. У період перебування на стаціонарному обстеженні і лікуванні пацієнтів має право :

 1. На медичні профілактичні заходи.
 2. На доступність у галузі охорони здоров’я.
 3. На свободу вибору в галузі охорони здоров’я, що включає вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря, вибір закладу охорони здоров’я, заміну лікаря, на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах здоров’я України.
 4. На одержання кваліфікаційної медичної допомоги відповідно до існуючих лікувально-діагностичних можливостей лікарні.
 5. На забезпечення харчуванням і медикаментами (перев′язувальним і шовним матеріалом, засобами для наркозу й іншим) – у межах реального фінансування лікарні (відділення).
 6. На достовірну медичну інформацію про стан свого здоров′я, заданому обстеженні і лікуванні, що існують і можливих чинників ризику і їхнього ступеня при виконанні операцій, складних діагностичних досліджень, маніпуляцій, переливання крові. Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або погіршити стан здоров’я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.
 7. На згоду на медичне втручання та на відмову від медичного втручання.
 8. Відмовитися від запропонованого лікування, операцій, діагностичних досліджень, переливання крові і підтвердити свою відмову письмово, після роз′яснення лікаря, про можливі наслідки. У невідкладних випадках, коли є реальна погроза життя хворого, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібне, і вирішується консиліумом лікарів.
 9. На медичну таємницю.
 10. На якісну медичну допомогу.
 11. На безпечну медичну допомогу.
 12. На інновації, а саме: на медико-біологічний експеримент; на репродуктивні технології; на донорство; на терапевтичне клонування; на корекцію (зміну) статті.
 13. На попередження за можливістю страждань і болю.
 14. На індивідуальний підхід до лікування.
 15. На оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.
 16. На відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.
 17. На життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги.
 18. На захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.
 19. Потребувати у встановленому Законом порядку відшкодування заподіяного здоров′ю шкоди.
 20. Вимагати від медичних робітників зберігання у таємниці від сторонніх інформації про діагноз свого захворювання, проведеному лікуванні, термінах хвороби, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 21. Приймати у відділенні, у встановлене правилами внутрішнього розпорядку час, відвідувачів ( родичів, близьких), але не більше двох чоловік одночасно.

ІІ. Пацієнт зобов′язаний :

 1. Піклуватися про своє здоров′я та дітей, не шкодити здоров′ю інших громадян .
 2. Проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.
 3. Надавати невідкладну медичну допомогу іншим громадянам, що знаходяться в загрозливому для життя і здоров′ю стані, до прибуття медперсоналу.
 4. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я, встановленого режиму дня у відділенні, правила особистої і колективної гігієни.
 5. Підтримувати чистоту і порядок у палаті, інших помешканнях відділення, якщо дозволяє стан здоров′я самостійно прибирати своє ліжко і тумбочку.
 6. Надавати лікуючому лікарю повну інформацію про попередні захворювання, госпіталізації і інші питання, що стосуються стану здоров′я.
 7. Неухильно дотримуватися правил перебування в лікарні, плану лікування, виконувати медичні приписи і рекомендації лікаря ( за винятком хворих із порушенням свідомості і розумової діяльності).
 8. Всі ліки приймати у присутності медичної сестри.
 9. Під час обходу лікарів, виконання лікувальних процедур і в години відпочинку знаходитися у відділенні ( палаті).
 10. У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.
 11. Приймати від родичів продукти харчування, дозволенні лікарем в розумній кількості.
 12. Бережно користуватися майном відділення (твердим і м′яким інвентарем, устаткуванням).
 13. Гроші й інші цінності здати під розписку на збереження сестрі – господарці відділення.

 

ІІІ. Пацієнту забороняється :

 1. Відлучатися з лікарні без дозволу лікуючого лікаря і завідуючого відділенням.
 2. Курити в палатах і коридорах.
 3. Грати в картах та інші азартні ігри.
 4. Зберігати та вживати спиртні напої і наркотики.
 5. Лихословити, ображати інших пацієнтів і персонал відділення.
 6. Виносити з відділення майно без дозволу сестри – господарки і чергового медперсоналу.
 7. При повторному грубому порушенні режиму пацієнтом, зав. відділенням має право виписати його, якщо стан здоров′я не подає безпосередньої погрози для життя.

Права і обов’язки пацієнта викладено у відповідності до положень ст.ст. 3, 28, 29, 32, 34, 40, 49, 64, 68 Конституції України; ст.ст. 281, 283, 284, 285, 286, 289, 297, 302, 633, 906, 1166, 1167, 1168, 1195-1203,1209 Цивільного кодексу України; ст.ст. 3, 4, 6, 9, 10, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,47,48, 51, 52, 53, 78 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я»