ПОРЯДОК

отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб по  КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР»

Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі – благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів (далі – благодійники) безпосередньо Комунальним закладом «Першотравенська міська центральна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» (далі – набувачі).

1. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу – набувачів відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.

2. Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників Комунального закладу «Першотравенська міська центральна лікарня» Дніпропетровської обласної ради відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012р. №5073 – VI у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником.

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок “Суми за дорученням”. Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295 “Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт”

Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до пункту 49 Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до положень закріплених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. №1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів бухгалтерського обліку в державному секторі».